Samhällsekonomi för alla, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Behörighet

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Kursen ger grundläggande kunskaper om hur marknadsekonomin fungerar, med särskilt fokus på förutsättningarna i den svenska ekonomin.

Kursen startar med en introduktion till utbuds- och efterfrågeanalys. Detta leder fram till en förståelse för hur priser bestäms i en marknadsekonomi och prisets roll som informationsbärare. Momentet fortsätter med en genomgång av prisbestämning under olika marknadsformer med varierande grad av konkurrens. Till sist analyseras fall där den fria marknaden själv inte klarar av att fördela resurserna på ett efffektivt sätt, så kallade marknadsmisslyckanden och hur sådana kan ge upphov till exempelvis miljöförstöring och behov av ingripanden i form av regleringar, skatter etc. Kursen fortsätter med att definiera och förklara hur exempelvis BNP, tillväxt, inflation, räntebildning, växelkurser och arbetslöshet bestäms i en öppen, handelberoende ekonomi som Sveriges. Stor tonvikt läggs på att skapa förståelse för hur den ekonomiska politiken påverkar den ekonomiska utvecklingen. Den svenska ekonomiska utvecklingen under 1900-talet beskrivs och förklaras med hjälp av de presenterade teorierna.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Jerry Blomberg, jerry.blomberg@ltu.se, 0920-49 23 35
Kristina Ek, kristina.ek@ltu.se, 0920-49 23 01

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-10928
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Veckor: v36 2012 - v03 2013
Studietakt: 25%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Kursen är nätbaserad och har inga sammankomster. Möjlighet finns att tentera på andra orter än Luleå t.ex. vid universitet eller lärcentra

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet