Ekonometri, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt N0008N Mikroteori (7.5Hp) N0030N Tillämpad mikroekonomi (7.5Hp) N0011N Makroteori (7.5Hp) N0012N Tillämpad makroekonomi (7.5Hp) S0006M Statistik 1: undersökningsmetodik (7.5Hp) S0007M Statistik 2: slumpmodeller och inferens (7,5Hp)

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Ekonometri är ett av de verktyg ekonomer använder för att kvantifiera och analysera olika ekonomiska samband. Att kunna tillämpa ekonometri är idag någonting som arbetsgivare efterfrågar allt mer.

Kursen är en fördjupningskurs i nationalekonomi där studenten lär sig använda statistiska verktyg för att analysera ekonomisk samband och utvecklingstendener. Naturligtvis behandlas ekonmetrisk teori men framförallt lär sig studenten att praktiskt tillämpa denna teori på ekonomiska problem

Möjligheten att ansöka om examensarbete inom området finns. Kontakta studievägledare för mer information om ansökningsförfarande samt behörigheter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Robert Lundmark, robert.lundmark@ltu.se, 0920-49 23 46
Zara Custemo, zara.custemo@ltu.se, 0920-49 20 31

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-30008
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v13 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet