Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Nationalekonomi A, Mikroteori t ex N0008N eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Vad händer när marknaden inte klarar av att fördela samhällets resurser på ett effektivt sätt? Denna kurs ger dig kunskap om marknadsmisslyckanden på exempelvis miljöområdet och internationell handel.

Detta är en grundläggande kurs i nationalekonomi som bygger vidare på kunskaper från mikroteori A (N0008N). I tillämpad mikroekonomi A lär studenten sig:

a. Förklara med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang hur politiska ingripanden såsom prisregleringar och skatter påverkar såväl marknadspriser som den samhällsekonomiska effektiviteten
 b. Förklara med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang hur miljöproblem uppstår samt vilka välfärdseffekter dessa för med sig. Vidare ska studenten grafiskt, muntligt och skriftligt kunna förklara hur man med hjälp av politiska styrmedel kan försöka åtgärda miljöproblemen. Studenten ska även kunna diskutera för- och nackdelar med olika typer av politiska styrmedel inom miljöområdet.
c. Förklara de samhällsekonomiska effekterna av internationell handel med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang. Studenten ska vidare kunna förklara de samhällsekonomiska konsekvenserna av handelsbegränsande politiska ingripanden som till exempel tullar och importkvoter.
d. Förklara med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang vilka effekter som ofullständig och asymmetrisk information har på den samhällsekonomiska effektiviteten. Studenten ska även kunna beskriva hur olika strategier kan användas av marknadens aktörer för att hantera informationsproblemet.
e. Definiera och kvantifiera begreppen osäkerhet och risk samt med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang förklara hur osäkerhet och risk påverkar individens beslutsfattande samt hur risk kan reduceras genom t ex informationsinsamling, försäkringslösningar och diversifieringsstrategier.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Jerry Blomberg, jerry.blomberg@ltu.se, 0920-49 23 35
Fredrik Pettersson, fredrik.pettersson@ltu.se, 0920-49 25 85
Kristoffer Bäckström, kristoffer.backstrom@ltu.se, 0920-49 28 90

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-30164
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v13 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-30165
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v13 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Skellefteå
Genomförande: Föreläsningar och övningar via videosändningar till Skellefteå.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet