Industriell organisation II, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

N0008N Grundkurs i mikroteori (7,5Hp), N0004N Resursfördelningsteori (fördjupningskurs i mikroteori, 7,5 hp), N0009N Marknadsanalys (7,5Hp), N0005N Tillämpad matematik för nationalekonomer (7,5Hp) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1N

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


På många marknader finns det företag som kan utöva någon form av marknadsmakt. T.ex. karteller kan utöva marknadsmakt för att press upp prisnivån. I denna kurs analyseras sådana marknader.

Du kommer efter kursen att kunna redogöra för olika marknadsstrukturer och funktionssätt. Du får också en fördjupad förmåga att analysera hur olika marknadsformer påverkar prisbildningen samt hur olika strategival påverkar företaget och marknaden givet marknadsformen. Du lär dig också att tillgodogöra dig vetenskapliga artiklar och tillämpa dess innehåll. Kursen är en fördjupningskurs inom industriell organisation och behandlar marknader med imperfekt konkurrens. Olika oligopolmodeller analyseras vars marknadsutfall jämförs med monopol och fullständig konkurrens. Vidare analyseras marknadsmakt samt hur olika strategier som exempelvis prisdiskriminering, marknadsföring, sammanslagningar, investeringar, kapacitetsutnyttjande och teknisk utveckling påverkar markandsstrukturen. Kursen inkluderar även empiriska kvantitativa inslag där olika modeller tillämpas och utvärderas.

Möjligheten att ansöka om examensarbete inom området finns. Kontakta studievägledare för mer information om ansökningsförfarande samt behörigheter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Robert Lundmark, robert.lundmark@ltu.se, 0920-49 23 46
Zara Custemo, zara.custemo@ltu.se, 0920-49 20 31

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-10041
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v44 2014
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 17 mars 2011

Luleå tekniska universitet