7,5 Högskolepoäng
Petrologi
Fortsättningskurs på grundnivå, O0008K
Efter genomgången kurs skall studenten kunna identifiera de vanligaste sedimentära, magmatiska och metamorfa bergarterna och förklara deras bildningssätt och förhållande till omgivande berggrund.
Läs mer om kursen och ansök
Hösten2015Anmälan öppnar 2015-03-15
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet