7,5 Högskolepoäng
Petrologi
Program på grundnivå, O0008K
Efter genomgången kurs skall studenten kunna identifiera de vanligaste sedimentära, magmatiska och metamorfa bergarterna och förklara deras bildningssätt och förhållande till omgivande berggrund.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet