Effektivt ledarskap, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Kursen utgår från ledarens perspektiv. Fokus ligger på faktorer som direkt/indirekt påverkar ledarskapsprocessen på operativ nivå, och rollen som ledare.

Kursen vänder sig till den som i sin nuvarande eller framtida yrkesroll har eller kommer att ha en ledande funktion, och därför önskar utveckla sin kunskap inom området.
Kursen bygger på tre till varandra relaterade moment, där hinder och förutsättningar för effektivt ledarskap utgör det genomgående temat. De tre momenten kan kortfattat beskrivas enligt följande:
* 1) Ledarskapsprocessen och ledarrollen med utgångspunkt från ledarskapsteorier och motivationsteorier.
* 2) Ledarskapsprocessen och ledarrollen med utgångspunkt från teori inom områdena gruppdynamik, grupputveckling och effektiva grupper.
* 3) Att leda i olika sammanhang - i olika kulturer, i olika strukturer, i kris och i förändring.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Mats Westerberg, mats.westerberg@ltu.se, 0920-49 18 08

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-10197
Sista ansökningsdag: 2014-04-16
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v03 2015
Studietakt: 25%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Genomförande: Under kursen arbetar kursdeltagarna med att utveckla sin förmåga att analysera och reflektera kring sitt eget och andras ledarskap.

 

Publicerad: 17 mars 2011

Luleå tekniska universitet