7,5 Högskolepoäng

Geologi, grundkurs

Nybörjarkurs på grundnivå, O0035K

En introduktion ges i mineralogins och geologins grunder så att man kan indentifiera ekonomiskt och tekniskt viktiga mineral och känna till deras kemiska och fysiska egenskaper och vanligaste förekomstsätt.

Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Våren2015Stängd för anmälan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet