7,5 Högskolepoäng
Geologi, grundkurs
Nybörjarkurs på grundnivå, O0035K
En introduktion ges i mineralogins och geologins grunder så att man kan indentifiera ekonomiskt och tekniskt viktiga mineral och känna till deras kemiska och fysiska egenskaper och vanligaste förekomstsätt.
Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Våren2015Öppen för sen anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet