7,5 Högskolepoäng

GIS, CAD och bildbehandling

Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7010K

Kursen innehåller verktyg för databehandling av geografiska data, verktyg för 3-dimensionell geologisk och geofysisk information samt processering av geofysiska data

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet