7,5 Högskolepoäng
GIS, CAD och bildbehandling
Fortsättningskurs på avancerad nivå, O7010K
Kursen innehåller verktyg för databehandling av geografiska data, verktyg för 3-dimensionell geologisk och geofysisk information samt processering av geofysiska data
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet