GIS, CAD och bildbehandling, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Behörighet

Grundläggande behörighet. FK eller motsvarande i Geovetenskap, alt. motsvarande i Kemi.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1N

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


Kursen innehåller verktyg för databehandling av geografiska data, verktyg för 3-dimensionell geologisk och geofysisk information samt processering av geofysiska data

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Olof Martinsson, olof.martinsson@ltu.se, 0920-49 36 69

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-35263
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v03 2012 - v12 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet