7,5 Högskolepoäng
Petrologi och regional geologi
Program på avancerad nivå, O7019K
Efter genomgången kurs skall studenten ha en förståelse för hur bergarters kemi är kopplad till plattektoniska processer, samt hur huvud- och spårelementdata och isotoper kan användas för klassificering och petrogenetisk analys.
Läs mer om kursen och ansök
Hösten2014Öppen för sen anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet