Petrologi och regional geologi, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Kurser om minst 90hp varav följande kurser ska ingå: O0035K Geologi, grundkurs och O0036K Mineralogi eller motsvarande.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1N

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


Efter genomgången kurs skall studenten ha en förståelse för hur bergarters kemi är kopplad till plattektoniska processer, samt hur huvud- och spårelementdata och isotoper kan användas för klassificering och petrogenetisk analys.

Kursinnehåll

Fasdiagram, fasregeln, tvåkomponent och trekomponentdiagram

Smältprocesser, fraktionering och kristallisering av magmor

Diskrimineringsdiagram för tektonisk miljö

Isotoper och petrogenes

Sedimentära miljöer och sedimentära facies

Bassängutveckling

Metamorfa mineralassocieringar, metamorfa mineralreaktioner och jämvikter

Metamorfa facies

Geotermometrar och geobarometrar

Bergartsbildande processer i relation till plattektonik

Regional geologi.
Fältövning


Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Olof Martinsson, olof.martinsson@ltu.se, 0920-49 36 69

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-25066
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Veckor: v44 2011 - v02 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet