15 Högskolepoäng

Reggio Emilia inspirerat lärande

Fortsättningskurs på grundnivå, P0002P

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola.

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 18 december 2013

Luleå tekniska universitet