Framtidens intelligenta teknik - Kognitionsvetenskap, 15 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


I naturen har det under årmiljonernas gång utvecklats lärande och tänkande organismer. Dessa kan fungera som modell vid skapandet av intelligent teknik.

I naturen har det under årmiljonernas gång utvecklats lärande och tänkande organismer. Dessa kan fungera som modell vid skapandet av intelligent teknik. Det kan t.ex. handla om konstgjorda neurala nätverk som försöker efterlikna den mänskliga hjärnan. I kursen diskuterar vi framtidens intelligenta teknik, en av de stora forskningsfrågorna. Studenten lär sig att förstå och förklara grundläggande teorier och resonemang inom kognitionsvetenskap och artificiell intelligens. Kursen vänder sig till ingenjörer, beteendevetare och andra som vill orientera sig inom ett mycket aktuellt och spännande forskningsområde och ger en introduktion till forskning och utveckling rörande framtidens människa-maskin-system. Kursen erbjuds även på engelska.

Innehåll:
Moment 1 – Kognitionsvetenskap (5p)
Läran om hur människan tar in, tolkar och använder information samt neurovetenskap. Hur man med hjälp av intelligent teknik kan simulera dessa funktioner.
Moment 2 – Intelligent teknik (5p)
Vi kommer bl.a. att ta upp artificiell intelligens, neurala nätverk, evolutionära algoritmer, självlärande robotar, humanoida robotar (robotar med mänskliga egenskaper) och hur man med hjälp av intelligent teknik kan simulera mänsklig kognition.

Undervisning:
Internetkurs bestående av självständiga studier, inlämningsuppgifter, laborationer och diskussionsforum
Kursen kan läsas i valfri fart.
Kurserna i ”framtidens intelligenta teknik” kompletterar varandra och kan läsas parallellt.

Examination:
I form av inlämningsuppgifter, diskussionsforum och laborationer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Peter Bengtsson, peter.bengtsson@ltu.se, 0920-49 24 74
Tore Ärlemalm, tore.arlemalm@ltu.se, 0920-49 20 97

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-10005
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Veckor: v36 2012 - v03 2013
Studietakt: 50%
Studietid: Ingen undervisning
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Kursen är nätbaserad och har inga sammankomster.
Anmälningskod: LTU-10004
Sista ansökningsdag: 2012-01-16
Starttermin: Höst 2012
Veckor: v36 2012 - v03 2013
Studietakt: 50%
Studietid: Ingen undervisning
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Anmälningskod: LTU-30002
Sista ansökningsdag: 2012-08-15
Starttermin: Vår 2013
Veckor: v04 2013 - v23 2013
Studietakt: 50%
Studietid: Ingen undervisning
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Anmälningskod: LTU-30003
Sista ansökningsdag: 2012-10-15
Starttermin: Vår 2013
Veckor: v04 2013 - v23 2013
Studietakt: 50%
Studietid: Ingen undervisning
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Kursen är nätbaserad och har inga sammankomster.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet