7,5 Högskolepoäng
Skolutveckling - kvalitetsredovisning
Program på grundnivå, P0020P
Kursen syftar till att fördjupa kompetensen inom uppföljning och utvärdering till grund för den egna pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet