Pedagogik 3, 30 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Pedagogik B eller 2, 60 hp, eller godkänd lärarexamen eller motsvarande.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Kursen avser att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i hur vetenskaplig kunskap om pedagogikens studieobjekt skapas.

Inom pedagogik som vetenskap studeras samhällsvillkor, kulturmönster, interkulturella frågor, genus och mångfald som grund för pedagogiska processer och system. Den pedagogiska verksamheten  problematiseras med hjälp av relevanta teoribildningar och aktuella styr- och policydokument inom utbildningsverksamhet.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Kjell Johansson, kjell.johansson@ltu.se, 0920-49 15 29

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-13442
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v23 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Sammankomster: 10 obligatoriska
Genomförande: 4-5 sammankomster på 1-2 dagar under hösten, 5-6 under våren.I övrigt används distansöverbryggande teknik varför kursen kräver tillgång till dator.

 

Publicerad: 18 december 2013

Luleå tekniska universitet