30 Högskolepoäng
Pedagogik 3
Fortsättningskurs på grundnivå, P0023P
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i hur vetenskaplig kunskap om pedagogikens studieobjekt skapas.
Läs mer om kursen och ansök
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 18 december 2013

Luleå tekniska universitet