7,5 Högskolepoäng
Handledarkompetens inom skola, vård och omsorg
Fortsättningskurs på grundnivå, P0034P
Du som arbetar inom skola, vård eller social omsorg och vill kunna handleda blivande kollegor in i arbetet erbjuds möjlighet till detta i denna kurs.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet