7,5 Högskolepoäng
Handledarutbildning för VFU-lärare
Fortsättningskurs på grundnivå, P0037P
Kursen riktar sig till lärare inom förskola och skola och syftar till att utveckla och fördjupa handledarkompetensen hos lärare i den verksamhetsförlagda delen (VFU) i lärarutbildningen.
Läs mer om kursen och ansök
Hösten2015Anmälan öppnar 2015-03-15
Våren2015
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet