15 Högskolepoäng
Äventyrspedagogik, grundkurs 2 med inriktning mot idrott och hälsa
Nybörjarkurs på grundnivå, P0045P
Kursen ger dig konkreta redskap som du kan tillämpa inom ämnet Idrott & hälsa på grundskolan och gymnasiet.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet