7,5 Högskolepoäng

Handledarutbildning för VFU-lärare II

Fortsättningskurs på grundnivå, P0048P

Detta är en kurs för dig som vill vidga och fördjupa din handledarkompetens inom förskola och skola. Kursen ges på distans med fem fysiska träffar i Luleå.

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet