Pedagogik 3 med inriktning mot skolutveckling, 30 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Pedagogik B eller 2, 60 hp, eller godkänd lärarexamen eller motsvarande

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G2F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Kursen behandlar frågor som: Vad innebär ett vetenskapligt förhållningssätt i pedagogisk verksamhet? Vilken betydelse har forskning och beprövad erfarenhet för undervisning och skolutveckling?

I skollag och läroplaner betonas att pedagogisk verksamhet ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt. Som ett led i implementering av nya styrdokument är denna kurs särskilt aktuell.Kursen behandlar frågor som: Vad innebär ett vetenskapligt förhållningssätt i pedagogisk verksamhet? Vilken betydelse har forskning och beprövad erfarenhet för undervisning och skolutveckling?


Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Ulrika Bergmark, ulrika.bergmark@ltu.se, 0920-49 10 36

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-13762
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Veckor: v36 2012 - v22 2016
Studietakt: 12%
Studietid: Blandade tider
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet