30 Högskolepoäng
Pedagogik 3 med inriktning mot skolutveckling
Fortsättningskurs på grundnivå, P0049P
Kursen behandlar frågor som: Vad innebär ett vetenskapligt förhållningssätt i pedagogisk verksamhet? Vilken betydelse har forskning och beprövad erfarenhet för undervisning och skolutveckling?
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet