Framtidens Intelligenta teknik - Vetenskaplig metod, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurser om minst 30 hp inom kognitionsvetenskap, datavetenskap och/eller neurovetenskap. Alternativt kurser om minst 30 hp varav följande ingår: P0012 Framtidens intelligenta teknik – Hjärnan och neurala nätverk.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Studenten ska lära sig hur man gör en vetenskaplig studie inom området komputationell neurovetenskap.

Experimentell metod och simuleringar inom området komputationell neurovetenskap.

Internetkurs, bestående av självständiga studier under handledning.

Inlämningsuppgifter och laborationer.

Läses i valfri kurstakt. Ges på svenska och engelska. Kursen innebär en teoretisk förberedelse för kurserna: Framtidens intelligenta teknik – projektarbete och Framtidens intelligenta teknik – Vetenskapligt arbete.


Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Peter Bengtsson, peter.bengtsson@ltu.se, 0920-49 24 74
Tore Ärlemalm, tore.arlemalm@ltu.se, 0920-49 20 97

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: Kurstillfället inställt.
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v03 2015
Studietakt: 25%
Studietid: Blandade tider
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Nätbaserad distansundervisning sammankomster.
Anmälningskod: Kurstillfället inställt.
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v03 2015
Studietakt: 25%
Studietid: Blandade tider
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Nätbaserad distansundervisning utan sammankomster.
Anmälningskod: Kurstillfället inställt.
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v23 2015
Studietakt: 25%
Studietid: Blandade tider
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Nätbaserad distansundervisning utan sammankomster.
Anmälningskod: Kurstillfället inställt.
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v23 2015
Studietakt: 25%
Studietid: Blandade tider
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Nätbaserad distansundervisning utan sammankomster.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet