7,5 Högskolepoäng

Framtidens Intelligenta teknik - Vetenskaplig metod

Fortsättningskurs på grundnivå, P0058A

Studenten ska lära sig hur man gör en vetenskaplig studie inom området komputationell neurovetenskap.

Läs mer om kursen och ansök
Våren2015Inställd
Hösten2014Inställd

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet