Framtidens intelligenta teknik - Cyborgs & humanoida robotar, 15 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå inom kognitionsvetenskap, datavetenskap och/eller neurovetenskap. Alternativt kurser om minst 90 hp på grundnivå varav följande kurser ingår: P0012A Framtidens intelligenta teknik - Hjärnan och neurala nätverk; och P0048A Framtidens intelligente teknik - Beräkning och programmering.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1N

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


I denna kurs studerar vi cyborgs och cybernetiska organismer som ökar förutsättningen att använda tekonologi.

Studenten ska efter kursen kunna beskriva och förklara de kognitionsvetenskapliga och tekniska förutsättningarna för utveckling av cyborgs och humanoida robotar. Vidare tränar sig studenten på att simulera aspekter av ämnesområdet med hjälp av dator. Cyborgs är biologiska varelser som har fått maskindelar integrerade och därmed utökad kapacitet. Humanoida robotar är robotar som är autonoma och som kan efterlikna mänskligt beteende.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Peter Bengtsson, peter.bengtsson@ltu.se, 0920-49 24 74
Tore Ärlemalm, tore.arlemalm@ltu.se, 0920-49 20 97

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-10810
Sista ansökningsdag: 2011-01-17
Starttermin: Höst 2011
Veckor: v35 2011 - v02 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Ingen undervisning
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Anmälningskod: LTU-10107
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Veckor: v35 2011 - v02 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Ingen undervisning
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Anmälningskod: LTU-30810
Sista ansökningsdag: 2011-08-02
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v03 2012 - v22 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Ingen undervisning
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Anmälningskod: LTU-30405
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v03 2012 - v22 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Ingen undervisning
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet