Omvärldsanalys, trender och timing, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Allmänn behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Del av kursplanen visas här. Komplett kursplan kan väljas i menyn till vänster.
Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att förstå omvärldsanalysens betydelse i strategisk arbete inom upplevelseindustrin.
Efter kursen skall studenterna kunna:
- genomföra en omvärldsanalys och trendanalys inom upplevelseindustrin.
- redogöra för olika strategier och metoder för omvärldsanalys.
- planera timning och pitcher för strategiska insatser utifrån en omvärldsanalys
- utifrån ett skarpt uppdrag från uppdragsgivare genomföra trend- och omvärldsanalys utifrån en beställaranalys.
-integrera resultat från omvärlds- och trendanalyser i upplevelseproduktionsprocessen.

Genomförande
Lektioner, litteraturseminarier, praktiskt arbete, gästlärarbesök.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Jennie Gelter, jennie.gelter@ltu.se, 0911-727 44

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-43975
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v13 2012 - v22 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet