Redovisning och styrning, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter förkunskaper i företagsekonomi, innefattande grundläggande organisationsteori O0017N, marknadsföring M0015N, extern redovisning R0008N, intern redovisning och styrning R0009N samt företagsanalys R0007N eller kurser med motsvarande innehåll.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G2F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Kursen behandlar utformning av styrsystem för organisationer med olika verksamheter och inriktningar. Den innehåller även avsnitt där samband mellan ekonomistyrningens utformning och beteendeeffekter analyseras.

Kursen behandlar traditionella och moderna teorier och verktyg för ekonomistyrning. Fokus ligger huvudsakligen på systemnivå (design och implementering av ekonomistyrningssystem), men även beteendeaspekter av ekonomistyrning lyfts fram.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Zara Custemo, zara.custemo@ltu.se, 0920-49 20 31
Kent Nilsson, kent.nilsson@ltu.se, 0920-49 23 17

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-30136
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v03 2012 - v12 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Genomförande: Kursen genomförs på halvfart då många studenter läser den parallellt med annan kurs. Kursen har två/tre schemalagda tillfällen per vecka och därutöver jobbar studenterna enskilt med omfattande gruppuppgifter.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet