Strategisk styrning, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom något av följande huvudområden företagsekonomi, psykologi eller sociologi.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1N

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


Kursen behandlar verktyg för strategisk ekonomistyrning ur olika teoretiska perspektiv. En del av kursens teorier och modeller behandlar ekonomistyrning som system, men huvudsakligen behandlas ekonomistyrningens påverkan på individers beteenden.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Mats Westerberg, mats.westerberg@ltu.se, 0920-49 18 08

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-40619
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v14 2015 - v23 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet