7,5 Högskolepoäng
Strategisk styrning
Fortsättningskurs på avancerad nivå, R7010N
Kursen behandlar verktyg för strategisk ekonomistyrning ur olika teoretiska perspektiv. En del av kursens teorier och modeller behandlar ekonomistyrning som system, men huvudsakligen behandlas ekonomistyrningens påverkan på individers beteenden.
Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Våren2015Öppen för sen anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet