7,5 Högskolepoäng
Estetiska lärprocesser i specialpedagogiska verksamheter
Nybörjarkurs på grundnivå, S0002P
För dig som är intresserad av hur estetiska och skapande uttrycksformer kan användas som verktyg för identifikation, meningsskapande och personlig utveckling i pedagogisk eller social verksamhet. Tre träffar i Luleå, därutöver distansundervisning.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet