15 Högskolepoäng
Grundläggande läs- och skrivinlärning 1
Nybörjarkurs på grundnivå, S0010S
Grundläggande läs- och skrivinlärning. Obligatorisk kurs: Lärare för de tidigare skolåren.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet