Grundläggande läs- och skrivinlärning 1, 15 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Behörighet

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Grundläggande läs- och skrivinlärning. Obligatorisk kurs: Lärare för de tidigare skolåren.

Kursen lägger fokus på grundläggande läs- och skrivinlärning samt barns tidiga språkutveckling. Den lämpar sig även som fortbildning för alla lärare som ska arbeta eller arbetar med läs- och skrivinlärning i grundskolan samt lärare som har en annan inriktning i botten

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande


Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-13067
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Veckor: v35 2011 - v43 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-43006
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v13 2012 - v22 2012
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet