Specialpedagogik 3, 30 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Specialpedagogik A och specialpedagogik B eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G2F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet.

Studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet samt vidareutveckla ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Utöver kontinuerlig reflektion och kommunikation mellan deltagare och kursledning via distansöverbryggande teknik, kommer kursen att bestå av 4-5 obligatoriska sammankomster under hösten, där 1 sammankomst består av 1-2 dagar. Vårterminen består av 5-6 sammankomster där 4 av dem består av grupphandledning.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Solange Perdahl, solange.perdahl@ltu.se, 0920-49 15 27

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-13454
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v23 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Sammankomster: 10 obligatoriska
Genomförande: 4-5 sammankomster på 1-2 dagar under hösten, 5-6 under våren.I övrigt används distansöverbryggande teknik varför kursen kräver tillgång till dator.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet