30 Högskolepoäng

Specialpedagogik 3

Fortsättningskurs på grundnivå, S0014P

Studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet.

Läs mer om kursen och ansök
Hösten2014Stängd för anmälan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet