30 Högskolepoäng
Specialpedagogik 3
Fortsättningskurs på grundnivå, S0014P
Studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet.
Läs mer om kursen och ansök
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet