Motiverande samtal, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Totalt 60 hp inom områdena beteendevetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap och/eller vårdområdet (hälsa, vård och omsorg).

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Metoden riktar sig till dej som i ditt nuvarande eller kommande arbete vill hjälpa människor till beteende och/eller livsstilsförändringar på dennes egna villkor.

Kursen är en grundläggande kurs i Motiverande samtal som syftar till att studenten efter kursen ska kunna:

- Tillämpa motiverande samtal i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring inom det egna yrkesområdet.
- Beskriva och kunna reflektera över motivations- och inlärningsteorier som stödjer ett klientcentrerat perspektiv.
- Prioritera situationer som är lämpliga för att använda motiverande samtal inom det egna yrkesområdet.
- Reflektera över tillämpning av motiverande samtal i förhållande till etiska aspekter.
- Reflektera över den egna genomförandeprocessen och det egna lärandet.


Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Carina Karlsson, carina.1.karlsson@ltu.se, 0920-49 23 07

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-12304
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Veckor: v35 2011 - v43 2011
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Sammankomster: 2 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Anmälningskod: LTU-32311
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Veckor: v03 2012 - v12 2012
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet