Litteraturvetenskap B, 30 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Litteraturvetenskap A, S0019S, 30 hp.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Fördjupade litteraturhistoriska insikter. Ökade insikter i litteraturvetenskapens teori- och metodfrågor.

En mindre uppsats av vetenskaplig karaktär.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Ingemar Friberg, ingemar.friberg@ltu.se, 0920-49 28 45

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-13514
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v23 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Blandade tider
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Undervisningen bedrivs via en digital lärplattform och sker helt på distans utan fysiska träffar. Undervisningen består av skriftligt seminariematerial, inspelade föreläsningar och diskussioner i olika forum via lärplattformen.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet