Politik och policy i den Europeiska Unionen, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Kursen är lämplig för dig som vill veta mer om EU:s institutioner, det gemensamma policyskapandet inom EU och dess påverkan på politik och policy i medlemsländerna.

Efter avslutad kurs skall studenten ha förmåga att:
• redogöra för EU:s framväxt, uppbyggnad och institutioner från ett teoretiskt såväl som ett empiriskt angreppssätt:
• beskriva, förklara samt analysera EU:s roll som en global, regional och lokal aktör inom en rad relevanta policyområden: samt
• analysera och granska EU:s inflytande över politik och policy i medlemsländerna, samt medlemsländernas påverkan på den gemensamma europeiska politiken.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Stefan Linde, stefan.linde@ltu.se, 0920-49 28 07
Simon Matti, simon.matti@ltu.se, 0920-49 23 31

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-10175
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v44 2014
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-30241
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v13 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Svenska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Genomförande: Kursen är ortsoberoende och bygger på självstudier utifrån lärarens handledning. Examination sker genom skriftliga inlämningar samt skriftlig rapport.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet