7,5 Högskolepoäng
Naturens och trädgårdens pedagogiska betydelse för lärande, hälsa och välbefinnande
Nybörjarkurs på grundnivå, S0030P
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av naturens och trädgårdens betydelse för utveckling och bättre välbefinnande, samt av naturen som pedagogiskt verktyg i arbete med barn/ungdomar/vuxna i specialpedagogisk verksamhet eller i äldreomsorg.
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet