Identitet i det moderna samhället, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: MaA, ShA (Områdesbehörighet 5). Undantag från MaB.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1N

Urval

Betyg och högskoleprov


Kursen handlar om hur människor skapar sin identitet i ett modernt samhälle där teknik och media har alltmer blivit centralt för att människor ska kunna kommunicera och socialt fungera tillsammans med andra.

Kursen behandlar hur människor utvecklar sin identitet, en individuell, kollektiv och social identitet, i ett modernt samhälle. Kursen tar också upp hur den enskilda människan möter krav och förväntningar från det omgivande samhället med en ökad grad av individualisering. Kursen beskriver och analyserar teknikens betydelse för identiteten och hur media fokuserar på hur den enskilde tar ett ökat ansvar för sitt liv i ett nyliberalt klimat.

Kursen genomförs med två sammandragningar, vid kursens början och slut. Kursen bygger på självständiga studier i dialog med lärare och medstudenter via Fronter och avslutas med en uppsats.


Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Antony Lindgren, antony.lindgren@ltu.se, 0920-49 13 83

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-20227
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Veckor: v45 2012 - v03 2013
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Sammankomster: 2 obligatoriska
Genomförande: Två sammandragningar, vid kursens början och slut. Självständiga studier i dialog med lärare och medstudenter via Fronter. Kursen avslutas med en uppsats.

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet