Grundläggande perspektiv på utredning, utvärdering och evaluering, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Psykologi eller Sociologi 60Hp samt P0045A Samhällsvetenskaplig metod 15Hp eller S0047A Grundläggande Sociologisk metod 15Hp.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G2F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


I kursen behandlas utredning, utvärdering och dessa olika faser utifrån ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Leif Berglund, leif.berglund@ltu.se, 0920-49 30 87
Anna Jansson, anna.jansson@ltu.se, 0920-49 29 79

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-10152
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v44 2014
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet