7,5 Högskolepoäng

Genus, litteratur och medier

Nybörjarkurs på grundnivå, S0050S

Har litteraturen ett kön och vilka bilder av män och kvinnor ger massmedia? I denna kurs får du kunskap om betydelsen av genus i olika typer av texter från 1800-talet fram till idag.

Läs mer om kursen och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet