Risk, tillit och förutsebarhet - teoretiska perspektiv på samhällsförändring, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt ämne.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1N

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


I kursen behandlas teorier om social förändring och de konsekvenser det får för människor i socialt, kulturellt och ekonomiskt avseende.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Leif Berglund, leif.berglund@ltu.se, 0920-49 30 87
Mats Jakobsson, mats.jakobsson@ltu.se, 0920-49 29 42

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-30167
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v13 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet