7,5 Högskolepoäng

Risk, tillit och förutsebarhet - teoretiska perspektiv på samhällsförändring

Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7018A

I kursen behandlas teorier om social förändring och de konsekvenser det får för människor i socialt, kulturellt och ekonomiskt avseende.

Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Våren2015Stängd för anmälan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Kursplan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet