7,5 Högskolepoäng
Risk, tillit och förutsebarhet - teoretiska perspektiv på samhällsförändring
Fortsättningskurs på avancerad nivå, S7018A
I kursen behandlas teorier om social förändring och de konsekvenser det får för människor i socialt, kulturellt och ekonomiskt avseende.
Läs mer om kursen och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Våren2015Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet