Examensarbete sociologi, inriktning utredning, magister, 15 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i Sociologi samt kurserna Risk, tillit och förutsebarhet - teoretiska perspektiv på samhällsförändring (S7018A) och Integration och marginalisering i samhället; Genus, generation, klass och etnicitet (S7019A) eller motsvarande.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1E

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


Självständigt arbete sociologi magister, inriktning utredning.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Saila Piippola, saila.piippola@ltu.se, 0920-49 29 41
Carl-Gösta Hansson, calle.hansson@ltu.se, 0920-49 16 52
Elisabeth Berg, elisabeth.berg@ltu.se, 0920-49 16 63

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-40614
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v14 2015 - v23 2015
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet