Natur och teknik i förskola, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Inledande kurser, förskollärareutbildning alt examen

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Det här är en kurs för den som är intresserad av barns lärande i naturvetenskap och teknik i förskolans och förskoleklassens verksamhet.

Kursen utvecklar förmågan stimulera och utmana barn i deras utforskande av omvärlden och möta deras frågor. Utgångspunkten tas i gällande styrdokument och aktuell forskning.  I undervisningen varvas teoretiska moment med många praktiska och laborativa inslag såväl inom- som utomhus. Kursen bedrivs på kvartsfart vilket konkret innebär 5 fysiska heldagsträffar med mellanliggande självstudier spridda under vårterminen. Alla fysiska träffar är inte obligatoriska och nätbaserad undervisning kommer att förekomma vilket innebär att kursen också är möjlig att läsa på distans.


Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Per Högström, per.hogstrom@ltu.se, 0920-49 17 56

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-33378
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v23 2015
Studietakt: 25%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet