Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3, 15 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0014P vfu 1

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G1F

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Det här är en kurs för den som är intresserad av elevers lärande i naturvetenskap och teknik i förskoleklass och årskurs 1-3.

Kursens utgångspunkt är gällande kursplaner i naturorientering och teknik för den aktuella åldersgruppen och motsvarar de krav som ställs för lärarbehörighet upp till årskurs 3  inom ämnesområdet.  I undervisningen varvas teoretiska moment med många praktiska och laborativa inslag såväl inom- som utomhus. Kursen går på distans och läses på kvartsfart. Konkret innebär detta fysiska träffar i form  av 2-3 sammanhängande dagar i Luleå  vid fem tillfällen under året. Mellan  träffarna får deltagarna  nätbaserad handledning av sina självstudier.


Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Anna Vikström, anna.m.vikstrom@ltu.se, 0920-49 20 34

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-13467
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v23 2015
Studietakt: 25%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Sammankomster: 5 obligatoriska
Genomförande: Fysiska träffar i form av 2-3 sammanhängande dagar i Luleå vid 4- 5 tillfällen under året. Mellan träffarna får deltagarna nätbaserad handledning av sina självstudier.
Anmälningskod: LTU-33138
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v23 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet