Examensarbete i musik och lärande, 15 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningskod

G2E

Urval

Högskolepoäng 1-165 hp


Skriftligt examensarbete inom området musik och lärande, 15 Hp

Kursen innebär planering och genomförande av ett självständigt arbete inom området musik med förankring i gestaltande lärprocesser. Arbetet skall presenteras i en skriftlig rapport som granskas och försvaras vid ett seminarium. Studentent skall inom kursens ram fungera såväl som respondent (författare) som opponent (granskare). Kursen kan, i kombination med relevanta ämneskunskaper inom dansområdet, ge behörighet till Kompletterande pedagogisk utbildning.


Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande


Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-13621
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Veckor: v36 2014 - v03 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Blandade tider
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Sammankomster: 4 obligatoriska 0 icke obligatoriska
Anmälningskod: LTU-33370
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Veckor: v04 2015 - v23 2015
Studietakt: 50%
Studietid: Blandade tider
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Sammankomster: 4 obligatoriska 0 icke obligatoriska

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet