15 Högskolepoäng
Examensarbete i musik och lärande
Program på grundnivå, U0021G
Skriftligt examensarbete inom området musik och lärande, 15 Hp
Läs mer om kursen och ansök
Våren2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan
Våren2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet