15 Högskolepoäng
Examensarbete i dans och lärande
Fortsättningskurs på grundnivå, U0022G
Skriftligt examensarbete inom området dans och lärande, 15 Hp.
Läs mer om kursen och ansök
Våren2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan
Våren2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet