Datorstödd projektering, 7,5 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande förståelse för CAD-verktyg, förmåga att läsa ritningar, förståelse för byggprocessen och projekteringens roll i byggprocessen.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningskod

A1N

Urval

Högskolepoäng 20-285 hp


Del av kursplanen visas här. Komplett kursplan kan väljas i menyn till vänster.
Mål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att studenten skall kunna leverera korrekta handlingar (ritningar och beskrivningar) från projekteringen av ett byggt objekt. Efter avslutad kurs skall studenten inneha följande färdigheter.

Du skall kunna tillämpa:
- modellering i CAD av byggobjekt
- generering och formatering av ritningshandlingar av byggda objekt
- måttsättning av byggritningar
- upprättande av teknisk beskrivning för byggda objekt

Du skall förstå:
- projekteringens betydelse för övriga byggprocessen
- modellernas betydelse för projekteringssamordning
- hur modellframtagning samordnas (CAD-samordning)
- import/export mellan olika verktyg, standardiserade och icke standardiserade
- intilliggande datorverktyg och deras interaktion med CAD-verktyget

Genomförande
Studenterna arbetar i projektgrupper för att genomföra projekteringen av ett byggt objekt. Gruppstorleken hålls på c:a 3 personer. Dessutom genomförs tre inlämningar av enskilda uppgifter där färdigheter i CAD tränas. De färdigheter som tränas i kursen är förmågan att förstå och beskriva byggda objekt, förmågan att kommunicera lösningar nedströms i byggprocessen och förmågan att dokumentera tekniska lösningar i ritning och skrift. Kursen vilar på eget arbete i datormiljö.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Gustav Jansson, gustav.jansson@ltu.se, 0920-49 18 35

Fristående kurstillfällen

Anmälningskod: LTU-45323
Enstaka sökbara platser finns. Kurstillfället ges som del i ett utbildningsprogram.
Sista ansökningsdag: 2012-10-15
Starttermin: Vår 2013
Veckor: v14 2013 - v23 2013
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet